O PROJEKCIE AUTOR GOŚCIE WIĘCEJ INFORMACJI GALERIA ZDJĘĆ KONTAKT https://paweljanicki.jp

performance @ Media Ruimte Gallery (18.12.2011, Brussels, Belgium), gościnnie: Sigrid Keunen (skrzypce)

performance @ Plateforme Gallery (9.12.2011, Paris, France), gościnnie: Benjamin Duboc (kontrabas)

performance podczas Live Performers Meeting (22.09.2011, Mińsk, Białoruś), gościnnie Anna Iv (wiolonczela)

performance podczas festiwalu Media Depo (03.09.2011, Lwów, Ukraina), gościnnie Mykhailo Baloga (saksofon)

performance at WRO Art Center (01.07.2011, Wrocław, Poland), in collaboration with Gerard Lebik (sax)

Projekt organizowany w ramach I, CULTURE – Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza.

EU_TRACER

Projekt EU_tracer to połączenie żywego działania muzycznego, performance (lub instalacji). Informacje pobierane z serwisów instytucji Wspólnoty Europejskiej (głónie Parlamentu i Komisji Europejskiej) służą do tworzenia wizualnych i muzycznych struktur, zależnych od chwilowego stanu połączeń sieciowych, fizycznego miejsca, w którym funkcjonuje praca, ale również od stylu improwizacji zaproszonego do performance'u muzyka.

EU_tracer @ Media Ruimte Gallery, gościnnie Sigrid Keunen (skrzypce)

EU_tracer bazuje na autorskim oprogramowaniu umożliwiającym przeczesywanie i skanowanie serwisów internetowych, wyszukującym zależności pomiędzy informacjami i umożliwiającym ich wizualizację i sonifikację. W projekcie istotna jest nie tyle dosłowna zawartość przesyłanych pakietów danych ile struktura i dynamika elektronicznej transmisji jako takiej - dynamiczny obraz przemieszczających się (pomiędzy fizycznymi i elektronicznymi lokalizacjami) informacji.

EU_tracer @ Plateforme Gallery, gościnnie: Benjamin Duboc (kontrabas)